Historie

Historie hazardu

Již v řecké mitologii je zmínka o určité formě hzardu, kdy proběhlo losování mezy bohy. Zeus, Hádes a Poseidon získali na základě losu vládu nad jenotlivými částmy světa. Silně věřící lid inspirovaný bohy, tak mohl losovat, hrát nebo se sázet jako jeho úctívaní bohové. Je patrné, že hazardní hry budou staré jako lidstvo samo, viz rčení rčení "Hazarduje se životem" 

Historie slova hazard sahá do hlubokého středověku, je pravděpodobně arabského původu ze slova az-zahr vyjadřující hrací kostky. 

Některé archeologické vykopávky se datují do období před 40 tis. lety a ukazují, že již v této době mohla existovat hra na podobném principu dnešních hracích kostek. Tehdy byly kostky vyráběny především z kostí a paroží.   

Nepravidelné tvary připomínající kostky, měli různě velké plochy stran a čím byla plocha strany větší, tím vyjadřovala vyšši hodnotu. 

Další historickým záznamem jsou destičky z Číny, kde se již kolem roku 2300 př. n. l. hrála hazardní hra pomocí hliněných destiček. Tyto destičky jsou pravděpodoně předchůdce dnešních hracích karet. Destičky byly nahrazeny papirusem a tudíž lze konstatovat, že již šlo o určitou formu hracích karet. 

Tyto papirusové karty byly ceněné originály vyráběny ručně. Hra byla určena bohatým obchodníků, měšťanům a kněžím. Karty byly v této podobě výsadou bohatých.

Klasická forma karet jak je známa dodnes, je přisuzována Francii, podle historiků se datují první balíčky karet do 14 st.  Rozvoj karet nastal v 15 st. s šířením knihtiskařských strojů. karty se tak staly dostupné i široké vrstvě obyvatelstva západní Evropy. Odtud se pak šířily po celém světě.